Všeobecné podmínky členství

 

 

 

ATAM Clubcard - všeobecné podmínky členství

Vážení zákazníci,

dříve než vyplníte přihlašovací formulář, přečtěte si, prosím, podmínky věrnostního programu ATAM Clubcard.

Princip věrnostního programu ATAM Clubcard.

Věrnostní program ATAM Clubcard provozuje společnost ATAM PNEU s.r.o., se sídlem Pobřežní 370/4,186 00 Praha 8, IČO: 24311154, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195509. Věrnostní program je určen zákazníkům společnosti ATAM PNEU. Člen ATAM Clubcard při využití služeb u firmy ATAM PNEU s.r.o. plní obrat na svůj osobní účet a za splnění obratu získává od ATAM Clubcard různé odměny, např. kupóny na slevu.

 

Podmínky členství a přihlášení do ATAM Clubcard

Členem ATAM Clubcard se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s podmínkami členství v ATAM Clubcard, potom, co odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku. Členem ATAM Clubcard se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel. Členství v ATAM Clubcard a získání karty není podmíněno využitím služeb ATAM PNEU s.r.o. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním a podepsáním přihlášky člen ATAM Clubcard souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

 

Používání karty

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostane nový člen ihned klubovou kartu, podle textu níže, a na kterou se vztahují stejná pravidla jako na kartu. Karta zůstává vlastnictvím společnosti ATAM PNEU s.r.o.., a slouží k zaznamenání nasbíraného obratu za nákupy vykonané členem klubu nebo členem jeho společné domácnosti v autoservisech ATAM.

Vzhledem k tomu, že ATAM PNEU s.r.o. je maloobchodní společnost a nabízí zboží nebo služby konečným spotřebitelům, je oprávněno pozastavit členství ve věrnostním programu ATAM Clubcard tomu členovi, u kterého je důvodné podezření, že nákupy vykonané ním nebo členy jeho společné domácnosti v autoservisech ATAM nejsou (s ohledem na objem nákupů) určené k jeho osobní potřebě nebo k osobní potřebě členů jeho domácnosti. Společnost ATAM PNEU s.r.o. si vyhrazuje právo odečíst z osobního účtu člena neoprávněně započteny obrat za nákupy určené pro podnikatelské účely. Společnost ATAM PNEU s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit členství ve věrnostním programu ATAM Clubcard osobám, u kterých zjistí, že opakovaně započítávají obratu za nákupy určené pro podnikatelské účely.

Nasbíraný obrat ani poukázky na slevu nejsou převoditelné. Mohou je uplatnit pouze osoby žijící ve společné domácnosti s členem ATAM Clubcard. V případě ztráty karty může člen ATAM Clubcard požádat o vydání nové karty. Informace o vydání karty za ztracenou kartu je možné získat na telefonním čísle 775 980 433.

 

Sbírání obratu

Aby bylo možné započítat body za nákup, musí člen klubu při placení předložit u pokladny klubovou kartu. Obrat započten prostřednictvím klubové karty vydané k jednomu účtu se budou sčítat na tomto účtu. Minimální suma využití, za kterou budou připsané obrat, je 1 Kč. ATAM PNEU s.r.o. si vyhrazuje uvedené hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.atam.cz a v autoservisu ATAM. Veškeré případné reklamace týkající se připsání obratu na kartu musí být uplatněny při využití služeb, ke kterému se připisování obrytu vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání obratu nemůže být brán zřetel. ATAM PNEU s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximální výšku využití služeb, za který bude připsán obrat. ATAM PNEU s.r.o. si dále vyhrazuje právo určit, na které výrobky nebo služby započítávání obratu nevztahuje. Aktuální seznam výrobků nebo služeb, na které se započítání obratu nevztahuje, naleznete na webových stránkách www.atam.cz. V případě vrácení nebo reklamaci už zakoupeného výrobku nebo využití služeb bude obrat získaný za nákup nebo využití služby tohoto výrobku nebo služby automaticky odečteny z osobního účtu člena.

 

Poukázky na slevu a slevové kupóny

Odměny ve formě poukázek na slevu budou v pravidelných intervalech zasílány všem členům, kteří v příslušném časovém období dosáhli určeného obratu. V případě, že člen nedostane od skončení příslušného období poukázky, na které mu vznikl nárok, a zároveň nepožádá o jejich zaslání na telefonním čísle 775 980 433 v průběhu lhůty určené pro opětovné zaslání, potom mu nárok na jejich zaslání zaniká, dosažení obratu potřebného na získání poukázek se nepřevádějí do dalšího období. Informace o lhůtě určené k opětovnému zaslání jsou k dispozici na telefonním čísle 775 980 433, na webových stránkách www.atam.cz. Hodnota uvedená na poukázkách se nevyplácí v hotovosti.

Za nevyčerpanou hodnotu poukázky nebudou vráceny peníze a její nevyčerpaná hodnota se nepřevádí do dalšího období. Minimální splněny obrat  potřebný k získání poukázek na slevu je ......kč. Délka časových období na splnění obratu  a změny minimálního splněni obratu potřebného na získání poukázek na slevu boudou zveřejněny na www.atam.cz. Členové mohou získat informace také na telefonním čísle 775 980 433. Výše odměny se odvíjí od splněného obratu  (začíná prvním dnem nového období a končí posledním dnem tohoto období). Splnění obratu se bude  automaticky převádět  těm členům, kteří za dané období splnili minimální obrat  na získání poukázky na slevu. ATAM PNEU s.r.o. zašle zákazníkovi vyúčtování, jen pokud za dané období určené na sbírání bodů zákazník uskuteční transakci s kartou Clubcard. ATAM PNEU s.r.o. neručí za doručení jakýchkoliv zásilek členům ATAM Clubcard

doručovatelem zásilek. ATAM PNEU s.r.o.  si vyhrazuje právo neakceptovat poukázky na slevu a kupóny jevící znaky pozměňování a/nebo poškození.

 

 

Ukončení a zánik členství v ATAM Clubcard

Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to zavoláním na ATAM Clubcard linku: 775 980 433. Společnost

ATAM PNEU s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit členství v ATAM Clubcard, pokud nebyla členská karta použita déle jak 12 měsíců. Tím není dotknutý nárok člena opakovaně se přihlásit do ATAM Clubcard. Zrušením a ukončením členství v ATAM Clubcard se zároveň zruší všechny nasbírané obraty na členské kartě. Společnost ATAM PNEU s.r.o. je oprávněna zrušit členství, pokud člen poruší všeobecné podmínky členství. Člen ATAM Clubcard se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to zavoláním na ATAM Clubcard linku: 775 980 433. Společnost ATAM PNEU s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství v ATAM Clubcard. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné v autoservisu společnosti ATAM PNEU s.r.o., na internetových stránkách www.atam.cz . Společnost ATAM PNEU s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program ATAM Clubcard.

Tyto všeobecné podmínky členství v ATAM Clubcard jsou platné od 15.01.2013.

Kontaktujte nás

Jméno:

 

E-mail:

 

Zpráva:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření